28.06.2020
Teadmiseks tellijatele!

Kui saadate kirju otse kodulehelt pealkirjaga Veeb::Kontakt, siis palun kirjutage oma nime järgi ka toote nimi.Veeb::Kontakt pealkirjaga tuleb tihti kahtlasi kirju, mida ei soovi avada.

Galeriis olevatel piltidel ei ole näidised,vaid need on klientide poolt tellitud tooted.

Hinnapakkumiseks võib ka käsitsi teha oma mõõtudega joonise.